Zoeken

Resultaten 1 - 10 van 12

Sorteer op

Aquo Expertgroep Chemie

begint op: 09-05-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 9 mei 2019

Aquo Expertgroep Waterveiligheid / watersysteem

begint op: 09-05-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 9 mei 2018

Geslaagde IHW-workshops tijdens Datastromen symposium

gepubliceerd op: 02-08-2018

 | 

Nieuws

Op 4 juli heeft het Informatiehuis Water deelgenomen aan het Datastromen symposium van het Waterschapshuis. In het decor van de oude Prodentfabriek in Amersfoort hebben we twee workshops verzorgd over de Datavalidatie in het waterbeheer en de Praktijkproef...

Informatiestroom waterveiligheid

Artikel

Het speelveld rond waterveiligheid is sterk in ontwikkeling. Per 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht. Daarbij staat de overstromingskans centraal en niet meer de overschrijdingskans. Dit betekent dat de beoordeling van primaire waterkeringen...

Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen

Artikel

Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) geeft een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) liggen. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in het basisbestand vastgelegd,...

Wat doet IHW in 2019?

gepubliceerd op: 27-11-2018

 | 

Nieuws

Vanzelfsprekend continueren we in 2019 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de wate...