Kennismiddag over water API's

3 juli 2019 (13:00 - 17:00 uur)
LEF future center Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht

Het Waterschapshuis, het Informatiehuis Water en het Programma Digitale Delta van Topsector Water organiseren samen op woensdag 3 juli een kennismiddag over water API’s. Tijdens deze middag gaan we graag met u als betrokkene vanuit de publieke, private of kenniswereld aan de slag met een aanpak voor een open water API.

 Wat er uit deze werksessie komt, is geheel aan u. De eerste contouren van een water API strategie als uitwerking van de Nationale API strategie? Een werkgroep die open API specificaties opstelt waar alle deelnemers in hun ontwikkelingen gebruik van kunnen maken? Een nieuwe WAPI kennisgroep binnen het FORUM Standaardisatie? Concrete afspraken over wat er nodig is om vooruitgang te boeken op de aanvullende afspraken van het Bestuursakkoord Water? ...
Dus reserveer 3 juli in uw agenda en beslis mee!

Het programma komt begin juni beschikbaar. Vanaf dan kunt u zich aanmelden.