Landelijke Enquête Waterkwaliteit 2019: biologie

26 juni 2019 (00:00 - 00:00 uur)

Doelgroep  

Beheerders van oppervlaktewaterlichamen (Rijkswaterstaat en waterschappen)

Actie
Verzoek tot het aanleveren van chemische en biologische waterkwaliteitsgegevens in het kader van de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). Half februari hebben wij de officiële verzoekbrief met instructie naar de LEW-contactpersonen bij de waterschappen en Rijkswaterstaat gestuurd. Heeft u geen verzoekbrief ontvangen, maar deze wel verwacht, neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.

Deadlines:
24 april 2019 voor het aanleveren van de chemische als biologische meetgegevens
26 juni 2019 voor het aanleveren van de biologische meetgegevens 

 

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water WKP