Informatiehuis Water - homepage

Aquo-kit

Aquo-kit.jpg

Met Aquo-kit kunnen waterbeheerders monitoringgegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit toetsen aan landelijke waterkwaliteitsnormen, en kan gebruikt worden voor KRW- en eigen rapportages.

Waterkwaliteitsportaal

wkp_uniforme_data.jpg

Het Waterkwaliteitsportaal ondersteunt waterbeheerders bij het uitwisselen van waterkwaliteitsgegevens. Zodat zij correct en consistent kunnen rapporteren over de Kaderrichtlijn Water.

Waterveiligheidsportaal

WVP13.jpg

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen 'Beoordeling' en 'Versterking' van de primaire waterkeringen in Nederland. De Waterwet 2017 staat daarin centraal.