Waterveiligheidsportaal een succes!

15 maart 2018 Het Waterveiligheidsportaal (WVP) bestaat nu één jaar en de gebruikers zijn tevreden. Een mooi resultaat, mede dankzij de grote betrokkenheid en inbreng van de gebruikers.
Landelijk Veiligheidsbeeld

Waarvoor is het WVP?
Het WVP is ontwikkeld om het uitwisselen van informatie over keringen soepel en eenduidig te laten verlopen. Als keringbeheerder levert u via dit portaal beoordelingsgegevens van keringen aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleert vervolgens of hierbij de voorschriften van het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium (WBI) gevolgd zijn. Daarna kunt u als beheerder  via het WVP keringen als versterkingsproject aanmelden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De resultaten ziet u in het Landelijk veiligheidsbeeld op het Waterveiligheidsportaal.

Binnen zes jaar moet u als keringbeheerder alle primaire waterkeringen beoordeeld hebben. Het einddoel is dat alle keringen in 2050 op orde zijn conform de nieuwe veiligheidsnormen.

En er zijn nog wensen … 

  • Zo werken we nu aan het beschikbaar stellen van projectinformatie van het HWBP.
  • Voeren we een verkenning uit naar de sturing van de informatievoorziening binnen het waterveiligheidsdomein. Hierbij kijken we ook naar de zorgplicht.
  • En hebben we samen met de gebruikers aanvullende wensen geformuleerd. Met name de ontwikkeling van extra rapportagefuncties staat in de belangstelling. Interessant, als straks ook beoordelingsgegevens op het niveau van vak- en toetsspoor binnen het WBI beschikbaar zijn.  

 

 

Alle artikelen op deze site over

Waterveiligheid