Ook een Informatiehuis Water in Oman?

5 april 2018 Op uitnodiging van de Unie van Waterschappen ging onze Paul Latour op 3 april in gesprek met een delegatie uit Oman over informatiemanagement in het waterbeheer.

Deze delegatie bestond onder meer uit een gevolmachtigd minister, twee directeur-generaals van ministeries en een CEO. Vooral het coördineren en stroomlijnen van waterinformatie sprak hen aan. Do you really have one national database for water?; How do you combine data from different authorities?” Het waterbeheer in Oman is redelijk overzichtelijk georganiseerd. Ze hebben een kwalitatief hoogwaardig meetnet voor oppervlaktewater (kwaliteit en kwantiteit), grondwater en regenwater. Ze werken veel met sensor-technologie. Toch bleek dat de organisaties aan tafel elkaar nog niet goed weten te vinden voor het uitwisselen en opslaan van gegevens. Daarom hebben we ze de boodschap ‘commitment to co-oporate starts with standardisation’ meegegeven. Deze kwam goed over. Meer weten over het bezoek van de Omaanse delegatie aan Nederland? Bezoek dan de website van het Netherlands Water Partnership.