Gegevens grondwaterkwaliteit online!

22 mei 2018 De meetgegevens uit de grondwaterkwaliteitsmeetnetten van alle provincies zijn nu beschikbaar.

U vindt ze op het Waterkwaliteitsportaal. Deze gegevens zijn ook te gebruiken voor de chemische toestandsbepaling van grondwaterlichamen voor de Kaderrichtlijn (KRW). De database bevat namelijk ook alle meetgegevens van het KRW-grondwatermeetnet voor chemie. Verder staan de gegevens van de meetlocaties (technische putgegevens) nu ook grotendeels op het Waterkwaliteitsportaal.

 

Alle artikelen op deze site over

Grondwater WKP