Wanneer wat te rapporteren voor de KRW in 2019?

14 november 2018 U leest het in het Spoorboekje KRW 2019!

Om tijdig en met voldoende kwaliteit te rapporteren voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk.

Zoals u van ons gewend bent, hebben we hiervoor het Spoorboekje opgesteld. Daarin staan de gedetailleerde planning en procedure voor de informatievoorziening in 2019. We hebben er ook de globale planning voor de periode 2020-2021 in opgenomen. Voor elke gegevensstroom is beschreven wie welke watergegevens moet aanleveren en welke procedure of werkwijze daarbij van toepassing is. Direct naar het Spoorboekje.


Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water Grondwater