Waterveiligheidsportaal uitgebreid

29 november 2018 Het Waterveiligheidsportaal (WVP) ondersteunt al bijna twee jaar de uitwisseling van gegevens bij het beoordelen en versterken van de primaire waterkeringen in Nederland. Vanaf 1 december is er een nieuwe versie van het WVP online. Hiermee kunnen nu ook gedetailleerde gegevens over de beoordeling worden uitgewisseld.
Het WVP ondersteunt het normeren, beoordelen en versterken.

Deze uitbreiding van het WVP was nodig, omdat de nieuwe versie van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI): Riskeer beschikbaar is. In Riskeer is een tool ontwikkeld, waarmee de toetsresultaten op toetsvakniveau kunnen worden samengesteld tot veiligheidsoordelen op trajectniveau. Vervolgens wisselt Riskeer deze gedetailleerde gegevens via het standaard uitwisselformaat GML uit met het WVP. Dit levert een schat aan gestandaardiseerde gegevens op. Deze komen in een later stadium via het WVP publiekelijk beschikbaar in landelijke kaartbeelden.

Met de nieuwe versies van het WBI en het WVP zijn deze gedetailleerde gegevens dus niet meteen voorhanden. Eerst moeten keringbeheerders hun dijktrajecten beoordelen met Riskeer. Dit proces zal naar verwachting enkele maanden van inspanningen kosten. Parallel daaraan gaat het Informatiehuis Water verder met het doorontwikkelen van het WVP, zodat straks de oordelen via standaard webservices publiekelijk getoond kunnen worden in landelijke kaartbeelden. Stapsgewijs werken we op deze manier aan een werkend ketenproces binnen het waterveiligheidsdomein.