Waterbeheerders maken samen open Water APi's

15 mei 2019 Samen met het Waterschapshuis en het Programma Digitale Delta van Topsector Water organiseren we op woensdag 3 juli een kennismiddag over water API’s.

Tijdens deze middag gaan we graag met u als betrokkene vanuit de publieke, private of kenniswereld aan de slag met een aanpak voor een open water API.

Alle waterbeheerders hebben behoefte aan toepassingen die onderling snel en eenvoudig data kunnen uitwisselen. Koppelingen tussen deze toepassingen worden via API’s gerealiseerd. API’s zorgen voor wendbare en schaalbare oplossingen, waarbij de dienstverlening centraal kan worden gesteld. Voor het Water domein spreken we van water API’s.

Wij als organisatoren geloven erin dat een gezamenlijke aanpak van het open specificeren van API’s binnen de Nederlandse watersector leidt tot betere data-uitwisseling en toename van herbruikbare oplossingen. Dat is noodzakelijk voor de overheid, belangrijk voor bedrijven en interessant voor ontwikkelaars. Ook biedt deze kennismiddag bedrijven de gelegenheid om hun visie, aanpak, ideeën en oplossingen ten aanzien van open water API’s voor het voetlicht te brengen, zodat de overheid de innovatiekracht van bedrijven blijft benutten.

Wat er op 3 juli uit de werksessie komt, is geheel aan u. De eerste contouren van een water API strategie als uitwerking van de Nationale API strategie? Een werkgroep die open API specificaties opstelt waar alle deelnemers in hun ontwikkelingen gebruik van kunnen maken? Een nieuwe WAPI kennisgroep binnen het FORUM Standaardisatie? Concrete afspraken over wat er nodig is om vooruitgang te boeken op de aanvullende afspraken van het Bestuursakkoord Water? ...

Dus reserveer 3 juli in uw agenda en beslis mee!  Het programma komt begin juni beschikbaar. Vanaf dan kunt u zich aanmelden.