Bestuurlijk en directeurenoverleg Informatiehuis Water

Bestuurlijk overleg

Het Informatiehuis Water (IHW) heeft een eigen bestuur en daarnaast staan we onder leiding van directeuren vanuit de drie samenwerkende organisaties. Zowel het bestuur als de directeuren vergaderen periodiek over het IHW. Hieronder stellen de leden van het bestuur en het directeurenoverleg zich voor.

In het bestuur zijn de samenwerkende partijen vertegenwoordigd: Rijkswaterstaat (namens het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), de Unie van waterschappen (namen de waterschappen) en het Interprovinciaal Overleg (namens de provincies). Het bestuur besluit over strategische hoofdlijnen, zoals scope, tijd en geld.

Het bestuur komt twee maal per jaar bijeen.

Toine Poppelaars.jpg
Toine Poppelaars Voorzitter bestuurlijk overleg
Bekijk profiel
Ben de Reu_2.jpg
Ben de Reu Lid bestuurlijk overleg
Bekijk profiel
Roeland Allewijn_3.jpg
Roeland Allewijn Lid bestuurlijk overleg
Bekijk profiel
Ruud.jpg
Ruud Kersten Secretaris bestuurlijk overleg
Bekijk profiel

Directeurenoverleg

Ook in het directeurenoverleg (DO) zijn de hierboven genoemde samenwerkende partijen vertegenwoordigd. Het DO gaat over de dagelijkse aansturing van het IHW. Naast de reguliere leden nemen ook twee adviserende leden deel aan het DO. Het DO komt eens in de zes weken bijeen.

Martin Kuipers.jpg
Martin Kuipers Voorzitter directeurenoverleg
Bekijk profiel
Henry Meijdam.jpg
Henry Meijdam Lid directeurenoverleg
Bekijk profiel
Karin.jpg
Karin Middeljans Lid directeurenoverleg
Bekijk profiel
Ruud.jpg
Ruud Kersten Secretaris directeurenoverleg
Bekijk profiel
Wim.jpg
Wim Hoogenboom Adviseur directeurenoverleg
Bekijk profiel
Gerard online.jpg
Gerard Smits Adviseur directeurenoverleg
Bekijk profiel