Over het IHW

Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. Samen met waterbeheerders werken we aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

Hierdoor is het IHW de schakel tussen waterbeheerders. We stimuleren de onderlinge samenwerking en interactie. Bovendien ontlasten we de waterbeheerder bij structurele informatiebehoeftes van buitenaf, zoals landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en overige datasets.

Het IHW is in 2010 opgericht.

Alle artikelen op deze site over

Organisatie