Producten

Onze producten zijn gericht op het verbeteren van de informatie tussen waterbeheerders  ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. Het Informatiehuis Water is daarbij de uitvoeringsorganisatie voor en door de deelnemende waterpartners. De Aquo-standaard en het Waterkwaliteitsportaal vormen de basis voor een eenduidige uitwisseling van data en informatie.