Zoeken

Resultaten 1 - 8 van 8

Sorteer op

Aquo-kit

Artikel

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor waterbeheerders bij de gegevensverwerking en rapportage in de monitoringcyclus. Eigen rapportages en de KRW-rapportages volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen.

Diensten

gepubliceerd op: 26-08-2014

 | 

Artikel

Gegevens grondwaterkwaliteit online!

gepubliceerd op: 22-05-2018

 | 

Nieuws

De meetgegevens uit de grondwaterkwaliteitsmeetnetten van alle provincies zijn nu beschikbaar.

Informatiestroom waterkwaliteit

Artikel

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de gegevensstromen uit het spoorboekje. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen waterbeheerders instrueert wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij...

Janco van Gelderen

laatst gewijzigd op 17-05-2016

 | 

Persoon

Spoorboekje Kaderrichtlijn Water

gepubliceerd op: 29-11-2011

 | 

Artikel

Om KRW- en overige waterkwaliteitsrapportages met voldoende kwaliteit op tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk. Het Informatiehuis Water maakt hiervoor als hulpmiddel zogeheten Spoorboekjes Waterkwaliteit...

Wanneer wat te rapporteren voor de KRW in 2019?

gepubliceerd op: 14-11-2018

 | 

Nieuws

U leest het in het Spoorboekje KRW 2019!

Wat doet IHW in 2019?

gepubliceerd op: 27-11-2018

 | 

Nieuws

Vanzelfsprekend continueren we in 2019 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de wate...