Zoeken

Resultaten 1 - 10 van 10

Sorteer op

Gegevens grondwaterkwaliteit online!

gepubliceerd op: 22-05-2018

 | 

Nieuws

De meetgegevens uit de grondwaterkwaliteitsmeetnetten van alle provincies zijn nu beschikbaar.

Herbouw Waterkwaliteitsportaal

gepubliceerd op: 16-04-2019

 | 

Nieuws

Wij gaan het Waterkwaliteitsportaal (WKP) herbouwen. Dit is nodig om aan de rapportage-eisen voor SBGP 2022-2027 (Stroomgebiedbeheerplannen) te kunnen voldoen.

IHW-netwerkdag 2019

begint op: 20-11-2019 | 

Waternet, Amsterdam

 | 

Evenement

Op 20 november 2019

Informatiestromen

gepubliceerd op: 26-08-2014

 | 

Artikel

Informatiestroom waterkwaliteit

Artikel

Het Informatiehuis Water heeft een coördinerende taak bij de gegevensstromen uit het spoorboekje. Dat wil zeggen dat het Informatiehuis Water in de meeste gevallen waterbeheerders instrueert wanneer en hoe zij bepaalde gegevens moeten aanleveren. Wij...

Spoorboekje Kaderrichtlijn Water

gepubliceerd op: 29-11-2011

 | 

Artikel

Om KRW- en overige waterkwaliteitsrapportages met voldoende kwaliteit op tijd te kunnen maken, is een goede planning van de informatievoorziening noodzakelijk. Het Informatiehuis Water maakt hiervoor als hulpmiddel zogeheten Spoorboekjes Waterkwaliteit...

Wat doet IHW in 2019?

gepubliceerd op: 27-11-2018

 | 

Nieuws

Vanzelfsprekend continueren we in 2019 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de wate...

Waterkwaliteitsportaal

gepubliceerd op: 07-01-2014

 | 

Artikel

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is. Om te voldoen aan de KRW moet de waterbeheerder diverse rapportages opleveren.  Hiervoor heeft...