Zoeken

Resultaten 1 - 9 van 9

Sorteer op

Aquo Expertgroep Chemie

begint op: 10-10-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 10 oktober 2019

Aquo Expertgroep Waterveiligheid / watersysteem

begint op: 10-10-2019 | 

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

 | 

Evenement

Op 10 oktober 2019

Geslaagde IHW-workshops tijdens Datastromen symposium

gepubliceerd op: 02-08-2018

 | 

Nieuws

Op 4 juli heeft het Informatiehuis Water deelgenomen aan het Datastromen symposium van het Waterschapshuis. In het decor van de oude Prodentfabriek in Amersfoort hebben we twee workshops verzorgd over de Datavalidatie in het waterbeheer en de Praktijkproef...

IHW-netwerkdag 2019

begint op: 20-11-2019 | 

Waternet, Amsterdam

 | 

Evenement

Op 20 november 2019

Informatiestroom waterveiligheid

Artikel

Het speelveld rond waterveiligheid is sterk in ontwikkeling. Per 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht. Daarbij staat de overstromingskans centraal en niet meer de overschrijdingskans. Dit betekent dat de beoordeling van primaire waterkeringen...

Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen

Artikel

Het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW) geeft een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) liggen. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in het basisbestand vastgelegd,...

Wat doet IHW in 2019?

gepubliceerd op: 27-11-2018

 | 

Nieuws

Vanzelfsprekend continueren we in 2019 de coördinatie op de informatiestromen en het beheer & onderhoud van de Aquo-standaard en de informatiesystemen: de bestaande dienstverlening. Daarnaast blijven we de aansluiting zoeken bij de wensen van de wate...

Waterveiligheid in beeld

gepubliceerd op: 11-07-2019

 | 

Artikel

Dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft voor onze veiligheid achter de dijken is genoegzaam bekend. Sinds 2010 werkt Nederland in het Deltaprogramma aan de bescherming tegen overstromingen (zie kader). De nieuwe veiligheidsnormen voor de primaire...

Waterveiligheidsportaal

gepubliceerd op: 23-01-2017

 | 

Artikel

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Hiervoor zijn vanaf 2017 nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans, van kracht. Deze normen...